You don't have javascript enabled. Please enble Javascript to access website content.

Telefonszám: +36 30 719 2573

0item(s)

Az Ön bevásárlókosara üres.

Product was successfully added to your shopping cart.

Prism

Prism

Elemezzen, ábrázoljon és prezentáljon tudományos adatokat gyorsabban, mint valaha!

Prism Prism Prism Prism Prism Prism

Áttekintés

A GraphPad Prism, mely Windowsra és Mac operációs rendszerekre egyaránt elérhető, a tudományos grafikonkészítés, átfogó görbeillesztés (nemlineáris regresszió), érthető statisztika és adatrendszerezést magába tömörítő szoftver. 

A GraphPad Prism egy eredetileg orvostudományban és gyógyszergyárakban (főként fiziológia és farmakológia területén) dolgozó kísérleti biológusoknak tervezett szoftver. A Prism ma már széles körben alkalmazott biológusok, valamint társadalomtudósok és fizikusok körében. Több, mint 110 ország 200 000 kutatója támaszkodik a Prism eszköztárára hogy tudományos adatait elemezze, ábrázolja és bemutassa. Szakdolgozók és PhD hallgatók körében is népszerű.

Nemlineáris regresszió

A nemlineáris regresszió fontos eszköz az adatelemzésben, de gyakran a szükségesnél bonyolultabb kivitelezni. A görbeillesztés egy programban sem olyan egyszerű, mint a Prism-nél. Valójában általában egy egyszerű lépéssel illeszthet görbét. Csak válasszon ki egy egyenletet a leggyakrabban alkalmazottak közül a listából (vagy írja be a saját egyenletét) és a Prism automatikusan elvégzi a többi munkát - illeszti a görbét, kirajzolja az eredményeket egy táblázatban, felteszi a görbét a grafikonra és interpolálja az ismeretlen értékeket.

Helyezze több adatkészlet adatait egymás mellé egy rendezett adattáblában, és a Prism egyszerre illeszti mindet! Használhatja ugyanazt a modellt az összes adatkészletre, használhat globális nemlineáris regressziót hogy paramétereket osszon meg az adatkészletek között, vagy illeszthet különböző modelleket a különböző adatkészletekre.

Ne csapja be az egyszerűség! A Prism számos fejlett illesztési lehetőséget is kínál Önnek. A legjobban illeszkedő paraméterek konfidencia intervallumát aszimmetrikus tartományokban illeszti (profile likelihood módszer), ami sokkal precízebb, mint az általános szimmetrikus intervallumok. Automatikusan interpolálja az ismeretlen értékeket egy standard görbéről (pl. RIA adatok elemzésénél), összehasonlítja két egyenlet illesztését F tesz vagy AIC (Akaike-féle Információs Kritérium) alkalmazásával, megjeleníti a maradékokat, azonosítja a kiugró mennyiségeket, eltérően súlyozott adatpontokat, teszteli a maradékok normalitását, és még sok más.

Érthető statisztika

Prism

Míg nem helyettesítheti a nagy teherbírású statisztikai programokat, a Prism lehetőséget kínál arra, hogy egyszerűen kivitelezzen laboratóriumi és klinikai kutatásokban használt általános statisztikai teszteket. A Prism felajánl t próbákat, nemparaméteres összehasonlításokat, egy-, két- és háromszempontos ANOVA-t, kontingencia táblák analízisét, és túlélési analízist. Az elemzési lehetőségek tiszta nyelvezettel vannak prezentálva és mentesek a felesleges statisztikai szakzsargontól.

Prism

Más programoktól eltérően a Prism érthető segítséget nyújt a statisztikában amikor szükség van rá. Kattintson a "Learn" gombra bármely adatelemző beszédpanelben és a Prism online dokumentációja elmagyarázza az elemzés alapjait, hogy segítsen Önt a helyes döntéshozásban. Ha meghozta a döntést, a Prism bemutatja az eredményeket egy rendezett, könnyen követhető táblázatban. A Prism dokumentáció minden várakozását felülmúlja. Több, mint felét az alapvető statisztikai és nemlineáris görbeillesztés alapos magyarázata adja, így elsajátíthat mindent, amit szükséges tudnia adatai megfelelő elemzéséhez.

Elemzési teendők

Ha befejezte az analízist a Prism egyedülálló teendő listája segít Önnek megbizonyosodni arról, hogy az adott kísérleti tervnek megfelelő analitikai módszert választotta, valamint segíti Önt az elemzés mögötti feltételek megértésében.

Prism

Minden analízis visszakövethető

Prism

Csak akkor beszélhetünk tudományról, ha pontosan tudja dokumentálni adatai elemzését. A Prism esetében ez sem probléma. Sosem kell azon tűnődnie, hogyan jutott el az eredményekig. Az analízis során minden választást megnézhet (és módosíthat), valamint láthatja az elemzés egyes lépéseit (pl. az X érték logaritmizálása a görbeillesztés előtt) még akkor is, ha valaki más végezte a munkát.  Hasonlóképpen, egyszerűen ellenőrizheti, hogy a hibasávon belül vannak-e az SD és SEM értékek (vagy bármi más).

Automatizáció programozás nélkül

Prism

Egy Prism projekt minden eleme össze van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy amikor kijavít egy hibát a bevitt adatokban, a Prism automatikusan frissíti az összes eredményt, grafikont és felületet. Ennek egy másik előnye, hogy azonnal analizálhatja az ismétlődő kísérleteket. Miután elsimította az analitikai és ábrázolási lépéseket az első kísérlet adataival, nem kell megismételnie ezeket a lépéseket. A Prism számos lehetőséget kínál munkája újrahasznosítására -- hogy azonnal analizálhassa és ábrázolhassa az ismétlődő kísérleteket, anélkül, hogy az unalmas lépéseket kelljen ismételgetni, és ez semmilyen programozási vagy scriptelési eljárást nem igényel. A Prism egy scriptelő nyelvet is felajánl azoknak, akik még komplexebb automatizálást szeretnének.

Automatikus hibasávok

Prism Prism

Ha nyers adatokat visz be, a Prism automatikusan ábrázolja a hibasávokat, mint SD, SEM, tartomány, interkvartilis tartomány, vagy 95% konfidencia intervallum.

Ha már kiszámolta a hibasávokat máshol, beviheti azokat egy jelölt (SD vagy SEM) aloszlopba. A Prism elemzései (pl. t próba, ANOVA, regresszió) figyelembe fogja venni az SD (vagy SEM) értékeket és mintaszámot.

A munka teljes rögzítése

Prism

Egy Prism projektfájl többet is tartalmazhat, mint adatok, elemzések és grafikonok. Egy Prism fájl a kísérlet teljes felvétele lehet. Minden fájl tartalmazhat akármennyi adattáblát, információs oldalt, elemzési eredményt, grafikont és oldal elrendezést.

Az adattáblák nem csak az elemzett és ábrázolt adatokat tartalmazhatják, de azon adatokat is, melyeket kihagyni kíván az analízisből (kék dőlt betűkkel). Kiemelheti azon adatokat, melyeket később szeretne átnézni.

Az információs oldalak egyaránt tárolhatnak strukturálatlan jegyzeteket és strukturált információkat mint például lot számok, koncentrációk, jegyzettömb oldalszámok, stb. 

A diagramok és elrendezések szöveggel, vonalakkal, nyilakkal, dobozokkal, táblázatokkal, egyenletekkel, képekkel és sok egyébbel díszíthetőek.

Szín kódolt lebegő jegyzetekkel annotálhatja az oldalakat, és kiemelheti (egy választott színnel) azon oldalak neveit, melyeket ismét át szeretne nézni, vagy szeretné, ha más átnézné őket.

Mentse a Prism fájlokat számítógépére vagy a hálózatra, vagy egyenesen a  LabArchives-ba, egy felhő-alapú laboratóriumi jegyzőkönyvbe.

Publikálásra készen

A Prism a nyers adatoktól a prezentálásra, poszterkészítésre vagy publikációra kész diagramokig (vagy elrendezésekig) juttatja el Önt. Egy egyszerű kattintással teljes diagramokat és elrendezéseket küldhet PowerPoint-ba vagy Word-be. Természetesen, a copy-paste is működik. Exportáljon TIFF, EPS, JPG, vagy PDF (és más) formátumokba, minden olyan lehetőséggel, melyre szüksége van a tudományos folyóiratokban való publikáció során.

Prism

Elemezzen, ábrázoljon és prezentáljon tudományos adatokat gyorsabban, mint valaha!

Statisztikai összehasonlítások

 • Páros és párosítatlan t próbák. Megadja a P értéket és konfidencia intervallumokat.
 • Nemparaméteres Mann-Whitney próba, beleértve a mediánok különbségének konfidenciaintervallumát.
 • Kolmogorov-Smirnov teszt két csoport összehasonlítására.
 • Wilcoxon próba a medián konfidencia intervallumával.
 • Több t próba egyidőben történő elvégzése, False Discover Rate (vagy többszörös összehasonlításnál Bonferroni eljárás) alkalmazásával, hogy kiderüljön, mely összehasonlításokat érdemes tovább vizsgálni
 • Hagyományos vagy ismételt méréses egyszempontú ANOVA, Tukey, Newman-Keuls, Dunnett, Bonferroni vagy Holm‑Sidak többszörös összehasonlító próbákkal, post-hoc teszttel vagy Fisher egzakt teszttel
 • Számos többszörös összehasonlító tesztek konfidenciaintervallumokkal és sokszorozással beállított P értékekkel.
 • Greenhouse-Geisser korrekció hogy az ismételt méréses ANOVA-val ne kelljen gömbszimmetrikus eloszlást feltételezni. Ha ezt választja, többszörös összehasonlító tesztek sem feltételeznek gömbszimmetrikus eloszlást.
 • Kruskal-Wallis vagy Friedman nemparaméteres egyszempontos ANOVA Dunn post-hoc teszttel.
 • Fisher egzakt tesztje vagy a Khí-négyzet teszt. A relatív kockázat és esélyhányados kiszámítása konfidencia intervallumokkal.
 • Két-szempontos ANOVA, még hiányzó értékekkel is néhány post-hoc teszttel.
 • Két-szempontos ANOVA, ismételt méréssel egy vagy mindkét faktorra. Tukey, Newman-Keuls, Dunnett, Bonferron, Holm-Sidak, vagy Fisher LSD többszörös összehasonlítás próbák a fő és egyszerű hatások összevetésére.
 • Három-szempontos ANOVA (két faktor két szintjére limitálva, és bármennyi szintre a harmadiknál).
 • Kaplan-Meier-féle túlélési analízis. Görbék összehasonlítása log-rank tesztekkel (a trend tesztelésére is).

Oszlopstatisztikák

 • Minimum, maximum, kvartilisek, átlag, standard szórás, középérték standard hibája, konfidencia intervallum, variációs koefficiens
 • Átlag vagy geometriai átlag konfidencia intervallumokkal.
 • Gyakoriság eloszlás (bintől hisztogramig), beleértve a kumulatív hisztogramokat is.
 • Normalitásvizsgálat három módszerrel.
 • Egymintás t próba vagy Wilcoxon teszt az oszlopátlagok (vagy medián) összevetésére egy teoretikus értékkel.
 • Ferdeség és csúcsosság.
 • Kiugró értékek azonosítása Grubbs vagy ROUT módszerrel.

Lineáris regresszió és korreláció

 • Lejtés és tengelymetszet paraméter számítása konfidencia intervallumokkal.
 • Regressziós vonal specifikus ponton való áthaladása.
 • Y értékek vagy átlag Y illesztéses replikálása.
 • Lineáristól való eltérés tesztelése runs teszttel.
 • Maradékok számítása és ábrázolása.
 • Lejtés és tengelymetszetek összehasonlítása két vagy több regressziós görbénél.
 • Új pontok standard görbén való interpolációja.
 • Pearson vagy Spearman (nemparaméteres) korreláció.
 • P értékek csoportjának analízise Bonferroni többszörös összehasonlítással vagy FDR megközelítéssel a szignifikáns felfedezések azonosítására.

Nemlineáris regresszió

 • 105 beépített egyenlet vagy saját egyenlet illesztése.
 • Differenciál vagy implicit egyenletek bevitele.
 • Különböző egyenletek különböző adatcsoportokhoz való bevitele.
 • Globális nemlineáris regresszió – paraméterek megosztása adatcsoportok között.
 • Robusztus nemlineáris regresszió.
 • Kiugró adatok automatikus azonosítása és eliminálása.
 • Modellek összehasonlítása extra négyzetösszeg F teszttel vagy AICc-vel.
 • Paraméterek összevetése adatcsoportok között.
 • Kényszerek alkalmazása.
 • Pontok eltérő súlyozása különböző módszerekkel és az egyes súlyozási módszerek értékelése.
 • Automatikusan becsült kezdeti értékek elfogadása vagy saját adatok megadása.
 • Automatikusan ábrázolt görbe vagy X értékek meghatározott (specifikus) tartománya.
 • Illesztési pontosság számszerűsítése a paraméterek SE vagy KI értékeivel. Konfidencia intervallumok lehetnek szimmetrikusak (a szokásos módon) vagy aszimmetrikusak (a nagyobb pontosságért).
 • Szimmetria vagy pontatlanság számszerűsítése Hougaard ferdeséggel.
 • Konfidencia és predikciós sávok ábrázolása.
 • Normalitás és maradékok tesztelése.
 • A modell adekvátságának tesztelése runs teszttel vagy ismétlésekkel
 • Kovariancia mátrix vagy meghatározott függőségek jelentése
 • Egyszerűen interpolálható pontok a legjobb regressziós görbéről.

Klinikai (diagnosztikai) laborstatisztikák

 • Bland-Altman plotok
 • ROC (Receiver operator characteristic) görbék.
 • Deming regresszió (2. típusú lineáris regresszió).

Szimulációk

 • XY, oszlop és kontingenciatáblák szimulálása.
 • Ismételt analízis szimulált adatokból mint Monte-Carlo analízis.
 • Plot funkciók Ön által kiválasztott vagy bevitt egyenletekből és választott értékű paraméterekből.

Egyéb számítások

 • Görbe alatti terület, konfidencia intervallummal.
 • Adatok transzformálása
 • Normalizálás.
 • Kiugró értékek azonosítása. 
 • Normalitás tesztek.
 • Táblázatok transzponálása.
 • Alapvonal kivonása (és oszlopok kombinálása).
 • Minden érték a saját sorának, oszlopának vagy teljes összegének töredékeként való kiszámítása. 

Prism

Elemezzen, ábrázoljon és prezentáljon tudományos adatokat gyorsabban, mint valaha!

Rendszerkövetelmények

 • A Prism Windowsnál  32- vagy 64-bites Windows Vista, 7, 8 or 10 verziókon fut.  A Prism 800 x 540 mérető képernyőn is fut. Bár tökéletesen fut 64-bit es Windows verziókon, mégis 32-bites program. 
 • A Prism Macintoshra  OS X 10.9 (Mavericks) vagy későbbi verziót igényel. Ha Ön OS X 10.7 vagy 10.8-t használ, a Prism elindul és látszólag rendben működik, de nem teszteltük a Prism-t ezen OS X verziókon, és nem biztosítunk hozzá támogatást.
 • A Prism legalább  90 MB tárhelyet igényel.
Price From: 557,00 $

Availability: Készleten

* A csillaggal jelölt mez?k kitöltése kötelez?

Price From: 557,00 $